Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2022

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 248,6 MSEK (240,1), en ökning med 3,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 82,2 MSEK (86,3), en mi... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2022

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2022 Group net sales amounted to SEK 248.6 million (240.1), an increase of 3.5 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 82.2 million (86.3), a decrease o... Read more

August 2022

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2022

APRIL 1 – JUNE 30, 2022 Group’s net sales amounted to SEK 161.5 million (162.8), a decrease of 0.8 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 51.6 million (61.3), a decrease of ... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

1 APRIL – 30 JUNI 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 161,5 MSEK (162,8), en minskning med 0,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 51,6 MSEK (61,3), en mins... Read more

May 2022

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2022

JANUARY 1 – MARCH 31, 2022 The Group’s net sales amounted to SEK 226.6 million (184.7), an increase of 22.7 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 91.2 million (85.6), an ... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 226,6 MSEK (184,7), en ökning med 22,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 MSEK (85,6), en ök... Read more

Report from Björn Borg’s annual general meeting 2022

At Björn Borg AB’s Annual General Meeting on 19 May 2022 the following resolutions were made: Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2022

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 19 maj 2022 fattades följande beslut: Read more

April 2022

Björn Borgs årsredovisning 2021

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Björn Borg Annual Report 2021

The Björn Borg Annual Report and Sustainability Report for 2021 are now available on the corporate website. Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), May 19, 2022

The shareholders of Björn Borg AB (publ) (“Björn Borg”) are hereby invited to the annual general meeting, to be held on Thursday, 19 May 2022. Read more

Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

February 2022

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2021

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2021 The Group’s net sales amounted to SEK 180.6 M (160.4), an increase of 12.6 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 63.0 million (57.5), an inc... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,6 MSEK (160,4), en ökning med 12,6 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 63,0 MSEK (57,5), en ök... Read more