Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2005

Björn Borg lanserar nytt butikskoncept – öppnar butik på nya NK Damunderkläder

Den 24 november öppnar varumärket Björn Borg en shop-in-shop på den nya avdelningen NK Damunderkläder på plan 1 på varuhuset NK i Stockholm. Butiken bygger på... Read more

Delårsrapport januari – september 2005

Kraftigt resultatlyft för Björn Borg Read more

August 2005

Delårsrapport för första halvåret 2005

Stark ökning i Björn Borg Read more

May 2005

Ny styrelseordförande och ägarförändring i WBM

Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2005 valdes Fredrik Lövstedt till styrelsens ordförande och Vilhelm Schottenius till vice ordförande.... Read more

Kommuniké från WBMs bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2004. Stämman... Read more

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Kraftigt ökad försäljning i Björn Borg konceptbutiker - Fortsatt positiv resultatutveckling Read more

Björn Borg expanderar i Holland och Belgien

Varumärkesbolaget WBM Holding fortsätter att expandera varumärket Björn Borg på den internationella modemarknaden. Avtal har träffats om att öppna två nya butiker... Read more

April 2005

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Aktieägarna i Worldwide Brand Management Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 maj 2005 klockan 18.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm.... Read more

WBMs årsredovisning 2004

I dag, onsdagen den 13 april 2005, publiceras WBMs årsredovisning för 2004 i pdf-format på koncernens webbplats, www.bjornborg.net. Read more

Årsredovisning 2004, WBM Holding

Read more

February 2005

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

Fortsatt positiv försäljnings- och resultatutveckling under Q4 2004 - Resultatet för helåret 2004 överträffar lämnad prognos. Read more

WBM tidigarelägger bokslutskommuniké

Vidare har styrelsen fastställt datum för bolagets delårsrapport för första kvartalet 2005 samt datum för ordinarie bolagsstämma enligt nedan. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké... Read more