Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2013

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

Fortsatt positiv hemmamarknad Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2013. Datum: Fredagen den 8 november Tid: Kl 9.00  (rapporten publiceras... Read more

September 2013

ARTHUR ENGEL LÄMNAR SIN POSITION SOM VD FÖR BJÖRN BORG

Efter fem år som VD och koncernchef för Björn Borg har Arthur Engel beslutat sig för att lämna företaget. Rekryteringen av en ersättare kommer nu att påbörjas... Read more

REKONSTRUKTION AV BUTIKSVERKSAMHETEN HOS BJÖRN BORGS HOLLÄNDSKA DISTRIBUTÖR

Björn Borgs distributör i Holland har ansökt om företagsrekonstruktion avseende butiksverksamheten i landet. Planen är att genomföra en väsentlig minskning av butiksnätet... Read more

BJÖRN BORG AVVECKLAR VERKSAMHETEN I KINA

Björn Borg beslutade i slutet av 2011 att starta försäljning i Kina i samarbete med en lokal partner och har sedan hösten 2012 varit verksamt i landet genom ett bolag med Björn... Read more

August 2013

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013

Positiv hemmamarknad − fortsatt tufft i Holland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2013. Datum:    Fredagen den 23 augusti Tid:         ... Read more

May 2013

Pressmeddelande: Minskat antal aktier och röster i Björn Borg AB

Stockholm den 31 maj 2013 Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

Björn Borg tar över Finland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet för 2013. Datum:    Fredagen den 17 maj Tid:         ... Read more

April 2013

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg AB

Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2013

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 17.00 den 17 april 2013 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

March 2013

Björn Borgs årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. For ytterligare information, kontakta: Björn Borg AB, telefon: +46 8 506 655 13 Om Björn Borg Koncernen äger v... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att Isabelle Ducellier väljs till ny styrelseledamot. Isabelle Ducellier är VD för Pernod Ricard Sverige och bedöms tillföra... Read more

February 2013

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Positivt fjärde kvartal – fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG FÖRVÄRVAR VERKSAMHETEN I FINLAND

Björn Borg förvärvar verksamheten i Finland från nuvarande distributören Fashion Case Oy, ägt av Anne Immonen. Varumärket har idag en stark position på den finska... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2012. Datum:    Torsdagen den 14 februari Tid:         ... Read more