Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2017

Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli - 30 september 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2017

July 1 - September 30, 2017. The Group’s net sales increased by 14.3 percent to SEK 205.7 million (180.0). Currency effects on sales were marginal in the quarter. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Read more

August 2017

Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Björn Borg AB Interim Report January – June 2017

1 April – 30 June, 2017. The Group’s net sales increased by 10.4 percent to SEK 134.8 million (122.2). Excluding currency effects sales increased by 7.2 percent. The gross profit margin was 52.1 percent (53... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Björn Borg AB Delårsrapport januari – juni 2017

1 april – 30 juni 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 10,4 procent till 134,8 MSEK (122,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 proce... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2017. Read more

July 2017

New MD at Björn Borg Benelux

On June 1, Antoine Huizinga, former Sales Director at Björn Borg Benelux, takes the helm as Managing Director for Björn Borg Benelux after former MD Luc Versmissen has decided to step down from the position t... Read more

June 2017

NY MD HOS BJÖRN BORG BENELUX

Den första juni tar Antoine Huizinga, tidigare försäljningschef hos Björn Borg Benelux, över rodret som Managing Director för Björn Borg Benelux efter att tidigare MD Luc Versmissen har beslutat att an... Read more

NEW MD AT BJÖRN BORG BENELUX

On June 1, Antoine Huizinga, former Sales Director at Björn Borg Benelux, takes the helm as Managing Director for Björn Borg Benelux after former MD Luc Versmissen has decided to step down from the position t... Read more

May 2017

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5.30 p.m. on 11 May 2017 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet, th... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2017

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 11 maj 2017 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2016. Stämman b... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Interim Report January – March 2017

Sales increases Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen ökar Read more

April 2017

Björn Borg Annual Report 2016

The Björn Borg Annual Report for 2016 is now available. Read more

Björn Borgs årsredovisning 2016

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig. Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

This is a non-official translation of the Swedish original version. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

February 2017

Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Year-end Report January – December 2016

The Group’s net sales increased by 12.3 percent to SEK 171.4 million (152.6). Excluding currency effects, sales rose by 10.2 percent. The gross profit margin was 48.0 percent (51.8). Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2016. Read more