Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2013

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORTJANUARY – SEPTEMBER 2013

Continued positive home market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

Fortsatt positiv hemmamarknad Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2013. Datum: Fredagen den 8 november Tid: Kl 9.00  (rapporten publiceras... Read more

September 2013

ARTHUR ENGEL STEPS DOWN AS CEO OF BJÖRN BORG

After five years as President and CEO of Björn Borg, Arthur Engel has decided to leave the company. The recruitment of a replacement will now begin, during which time Arthur Engel will remain as CEO.... Read more

ARTHUR ENGEL LÄMNAR SIN POSITION SOM VD FÖR BJÖRN BORG

Efter fem år som VD och koncernchef för Björn Borg har Arthur Engel beslutat sig för att lämna företaget. Rekryteringen av en ersättare kommer nu att påbörjas... Read more

RECONSTRUCTION OF RETAIL OPERATIONS OF BJÖRN BORG’S DUTCH DISTRIBUTOR

Björn Borg’s distributor in the Netherlands has applied for a corporate reconstruction of its retail operations in the country. The plan is to implement a substantial reduction of the retail... Read more

REKONSTRUKTION AV BUTIKSVERKSAMHETEN HOS BJÖRN BORGS HOLLÄNDSKA DISTRIBUTÖR

Björn Borgs distributör i Holland har ansökt om företagsrekonstruktion avseende butiksverksamheten i landet. Planen är att genomföra en väsentlig minskning av butiksnätet... Read more

BJÖRN BORG DISCONTINUES OPERATIONS IN CHINA

Björn Borg decided in late 2011 to launch sales in China in cooperation with a local partner and since fall 2012 has been active in the country through a company with Björn Borg as principal... Read more

BJÖRN BORG AVVECKLAR VERKSAMHETEN I KINA

Björn Borg beslutade i slutet av 2011 att starta försäljning i Kina i samarbete med en lokal partner och har sedan hösten 2012 varit verksamt i landet genom ett bolag med Björn... Read more

August 2013

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORTJANUARY – JUNE 2013

Positive home market − weak Dutch market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013

Positiv hemmamarknad − fortsatt tufft i Holland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2013. Datum:    Fredagen den 23 augusti Tid:         ... Read more

May 2013

Press release: Reduced number of shares and votes in Björn Borg AB

Stockholm, Sweden, 31 May 2013 The Annual General Meeting 2013 of Björn Borg resolved on a so-called automatic share redemption procedure, including a share split through which one (1) existing share... Read more

Pressmeddelande: Minskat antal aktier och röster i Björn Borg AB

Stockholm den 31 maj 2013 Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2013

Björn Borg takes over Finland Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

Björn Borg tar över Finland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet för 2013. Datum:    Fredagen den 17 maj Tid:         ... Read more

April 2013

Temporary increase in the number of shares in Björn Borg AB

The Annual General Meeting of Björn Borg 2013 resolved on a so-called automatic share redemption procedure. The share redemption procedure involves a share split, whereby one (1) existing share in... Read more

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg AB

Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2013

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 17 April, 2013 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet,... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2013

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 17.00 den 17 april 2013 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

March 2013

Björn Borg’s annual report 2012

The annual report for 2012, Swedish version, is now available at Björn Borg´s website, www.bjornborg.com. An English version will be published shortly. For more information, please contact: Björn Borg AB... Read more

Björn Borgs årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. For ytterligare information, kontakta: Björn Borg AB, telefon: +46 8 506 655 13 Om Björn Borg Koncernen äger v... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Wednesday, 17 April 2013 at 5 p.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm,... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

The Nomination Committee’s proposal regarding the Board of Directors of Björn Borg AB (publ)

The Nomination Committee of Björn Borg proposes election of Isabelle Ducellier as a new director of the Board. Isabelle Ducellier is CEO of Pernod Ricard Sverige and will add valuable expertise in,... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att Isabelle Ducellier väljs till ny styrelseledamot. Isabelle Ducellier är VD för Pernod Ricard Sverige och bedöms tillföra... Read more

February 2013

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2012

Positive fourth quarter – continued weak market Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Positivt fjärde kvartal – fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG ACQUIRES OPERATIONS IN FINLAND

Björn Borg is acquiring the operations in Finland from the current distributor, Fashion Case Oy, owned by Anne Immonen. The brand currently has a strong position in the Finnish market, and the company... Read more

BJÖRN BORG FÖRVÄRVAR VERKSAMHETEN I FINLAND

Björn Borg förvärvar verksamheten i Finland från nuvarande distributören Fashion Case Oy, ägt av Anne Immonen. Varumärket har idag en stark position på den finska... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2012. Datum:    Torsdagen den 14 februari Tid:         ... Read more