Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

May 2024

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2024

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 16 maj 2024 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:Räkenskaper och vinstdisposition m.m.Årsstämman fastställde... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024

1 JANUARI – 31 MARS 2024 Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,8 MSEK (246,9), en ökning med 4,0 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 3,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

April 2024

Björn Borgs årsredovisning 2023

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. ... Read more

March 2024

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

Björn Borg integrerar skor i den egna verksamheten.

Björn Borg planerar att helt integrera produktkategorin skor. Därmed kommer Björn Borg att designa, produktutveckla och distribuera produkter inom kategorin på samtliga marknader. Även om integrationen på k... Read more

February 2024

bbo-q4-2023-featured

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 197,6 MSEK (198,4), en minskning med 0,4 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 3 procent. Nettoomsättningen för egen ... Read more

Björn Borgs samarbetspartner avseende skor inleder företagsrekonstruktion

Björn Borg har informerats om att Unlimited Footwear Group B.V., vars dotterbolag Serve&Volley B.V., som licenstagare ansvarar för Björn Borgs produktkategori skor, har inlett ett rekonstruktionsförfarande i N... Read more

November 2023

bbo-q3-2023-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,1 MSEK (248,6), en ökning med 5 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 1 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

August 2023

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,6 MSEK (161,5), en ökning med 3 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 2 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-... Read more

May 2023

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2023

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 17 maj 2023 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:Räkenskaper och vinstdisposition m.m.Årsstämman fastställde... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

1 JANUARI – 31 MARS 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 246,9 MSEK (226,6), en ökning med 8,9 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 5,2 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

April 2023

Björn Borgs årsredovisning 2022

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. ... Read more

March 2023

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

February 2023

bbo-q4-2022-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 198,4 MSEK (180,6), en ökning med 9,9 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 77,0 MSEK (63,8), en ök... Read more

November 2022

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 248,6 MSEK (240,1), en ökning med 3,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 82,2 MSEK (86,3), en mi... Read more

August 2022

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

1 APRIL – 30 JUNI 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 161,5 MSEK (162,8), en minskning med 0,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 51,6 MSEK (61,3), en mins... Read more

May 2022

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 226,6 MSEK (184,7), en ökning med 22,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 MSEK (85,6), en ök... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2022

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 19 maj 2022 fattades följande beslut: Read more

April 2022

Björn Borgs årsredovisning 2021

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

February 2022

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,6 MSEK (160,4), en ökning med 12,6 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 63,0 MSEK (57,5), en ök... Read more

November 2021

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021

 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 240,1 MSEK (224,9), en ökning med 6,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 85,8 MSEK (69,8), en ökni... Read more

August 2021

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 162,8 MSEK (148,0), en ökning med 10,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 22,8 MSEK (20,3), en ökning med 12,6 procen... Read more

July 2021

BJÖRN BORG – RESULTATET FÖR ANDRA KVARTALET ÖVERSTIGER VÄSENTLIGT MARKNADENS FÖRVÄNTNINGAR

Delårsrapporten för Björn Borg-koncernen kommer att presenteras den 20 augusti 2021 men då bolaget förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat för årets andra kvartal jämfört med föregående år och result... Read more

May 2021

bbo-q1-2021-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS 2021 Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2021

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 18 maj 2021 fattades följande beslut: Read more

April 2021

bbo-ar-cover-page-2021-b

Björn Borgs årsredovisning 2020

Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före ... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

February 2021

bjornborg-q4-2020-featured-image

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020 Read more

November 2020

bbo-q3-2020-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 Koncernens nettoomsättning minskade med 2,5 procent till 224,9 MSEK (230,6), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1 procent. Nettoomsättningen för egen e-han... Read more

August 2020

bjorn-borg-featured-image-q2-2020

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

1 APRIL – 30 JUNI 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 4,4 procent till 148,0 MSEK (141,7), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel ökade m... Read more

June 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2020

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 10.00 den 30 juni 2020 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

Ytterligare uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på Björn Borg-koncernen

Som tidigare kommunicerats har utbrottet av Corona-viruset negativ påverkan på Björn Borg-koncernens verksamhet. Björn Borg fortsätter att vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av utbr... Read more

Björn Borgs årsredovisning 2019

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgängliga på företagets hemsida https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/ https://corporate.bjornborg.com/en/section/sustainability/sustainability-reports/ Björn Bo... Read more

May 2020

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09:30. Read more
bbo-2020-q1-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

1 JANUARI – 31 MARS 2020 Koncernens nettoomsättning minskade med 8,6 procent till 172,0 MSEK (188,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,4 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel ökade... Read more

Björn Borg meddelar nytt datum för årsstämma samt uppdaterar finansiell kalender

Björn Borg AB har som tidigare kommunicerats senarelagt sin årsstämma med anledning av Corona-viruset. Istället för tidigare kommunicerat datum kommer årsstämman att hållas den 30 juni 2020 och kallels... Read more

April 2020

Björn Borg meddelar datum för årsstämma samt uppdaterar finansiell kalender

Björn Borg AB har som tidigare kommunicerats senarelagt sin årsstämma med anledning av Corona-viruset. Årsstämman kommer att hållas den 18 juni 2020 och kallelse till årsstämman kommer att utfärdas senast f... Read more

Uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på Björn Borg-koncernen

Som tidigare kommunicerats uppskattar Björn Borg AB att utbrottet av Corona-viruset kommer att ha väsentlig negativ finansiell påverkan på Björn Borg-koncernens verksamhet. Read more

BJÖRN BORG SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN

Till följd av den situation som utbrottet av Corona-viruset inneburit har Björn Borg AB beslutat att senarelägga årsstämman 2020. Read more

March 2020

Björn Borg-koncernen påverkas av Corona-viruset – återkallar förslag till utskiftning till aktieägarna

Utbrottet av Corona-viruset innebär att omvärldssituationen har förändrats väsentligt och påverkar Björn Borg-koncernen negativt. Omfattningen av denna påverkan är i nuläget inte möjlig att uppskatta,... Read more

February 2020

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019 Koncernens nettoomsättning minskade med 0,2 procent till 196,4 MSEK (196,9), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 3,1 procent. Nettoomsättningen för egen e-han... Read more

Analytiker- och pressträff

OBS NYTT OSA DATUM Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Datum:      Fredagen den 21 februari 2020 Tid:   Kl. 08.00 (rapporten publiceras 21... Read more

Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Datum:      Fredagen den 21 februari 2020 Tid:   Kl. 08.00 (rapporten publiceras 21 feb 07.30) Pl... Read more

November 2019

bjorn-borg-interim-report-q3-2019-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 230,6 MSEK (203,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och til... Read more

August 2019

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

1 APRIL – 30 JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 1,0 procent till 141,7 MSEK (140,3), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 2,2 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och ti... Read more

Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Read more

May 2019

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2019

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT. 1 januari - 31 mars 2019. Koncernens nettoomsättning ökade med 11,2 procent till 188,2 MSEK (169,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,1 procent. Nettoomsättningen för egen... Read more

April 2019

Björn Borgs årsredovisning 2018

Björn Borgs årsredovisning samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgängliga på företagets hemsida: Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

February 2019

Björn Borg AB Delårsrapport januari – december 2018

1 oktober – 31 december 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 15,6 procent till 196,9 MSEK (170,3), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,6 procent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Read more

November 2018

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Read more

August 2018

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

1 april – 30 juni 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 4,1 procent till 140,3 MSEK (134,8), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 1,2 procent. Read more

June 2018

JENS NYSTRÖM NY CFO PÅ BJÖRN BORG

Björn Borg har utsett Jens Nyström som ny CFO. Jens blir också medlem i Björn Borgs koncernledning och kommer att rapportera till koncernens VD Henrik Bunge. Read more

May 2018

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2018

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 17 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2018

Försäljningen online växer. 1 januari – 31 mars 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 8,9 procent till 169,2 MSEK (185,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,6 procen... Read more

April 2018

Björn Borgs årsredovisning 2017

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på företagets hemsida https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/ Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

March 2018

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöte... Read more

February 2018

Björn Borg AB Delårsrapport januari–december 2017

1 oktober - 31 december 2017. Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet. Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2017 Read more

November 2017

Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli - 30 september 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Read more

August 2017

Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Björn Borg AB Delårsrapport januari – juni 2017

1 april – 30 juni 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 10,4 procent till 134,8 MSEK (122,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 proce... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2017. Read more

June 2017

NY MD HOS BJÖRN BORG BENELUX

Den första juni tar Antoine Huizinga, tidigare försäljningschef hos Björn Borg Benelux, över rodret som Managing Director för Björn Borg Benelux efter att tidigare MD Luc Versmissen har beslutat att an... Read more

May 2017

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2017

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 11 maj 2017 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2016. Stämman b... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen ökar Read more

April 2017

Björn Borgs årsredovisning 2016

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig. Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

February 2017

Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2016. Read more

December 2016

Björn Borg förvärvar distributören i Benelux

Björn Borg förvärvar Baseline-koncernen, den nuvarande distributören för Björn Borg-produkter i Nederländerna och Belgien (Benelux). Distributionsavtalet för Benelux sades upp i december 2015 för att upph... Read more

November 2016

bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2016

1 juli – 30 september 2016 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,0 MSEK (191,4), en minskning med 6,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,6 procent. Bruttovinstmarginalen uppgi... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 Read more

August 2016

Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2016

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

Under kvartalet har vi enligt plan stärkt vår position inom sport och sportkläder hos framförallt vår manliga målgrupp. Read more

Rättelse datum: Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016. Read more

May 2016

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2016

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 19 maj 2016 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

OMSÄTTNINGEN ÖKAR 1 JANUARI – 31 MARS 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 158,1 MSEK (131,1), ingen valutaförändring som påverkar omsättningen.... Read more

Björn Borg förvärvar brittiskt dotterbolag.

Björn Borg AB har förvärvat de 20% av dotterbolaget Björn Borg UK Limiteds aktier som ägdes av en minoritetsägare. Dotterbolaget är numera helägt och köpet... Read more

April 2016

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2015

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, http://corporate.bjornborg.com/sv/home Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 19 maj 201... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

February 2016

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2015. Read more

December 2015

BJÖRN BORG TAR ÖVER DISTRIBUTIONEN AV BJÖRN BORG-PRODUKTER I BENELUX

Björn Borg har sagt upp bolagets distributionsavtal för Holland, Belgien och Luxemburg. Syftet är att i framtiden driva distributionen av Björn Borg-produkter i dessa länder i... Read more

November 2015

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

October 2015

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2015. Datum:      Fredagen den 6 november 2015 Tid:... Read more

August 2015

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

1 APRIL – 30 JUNI 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2015. Read more

June 2015

VICE VD LÄMNAR BJÖRN BORG

Björn Borg har lanserat en ny affärsplan för 2015-2019, med fokus på försäljningstillväxt och att förflytta varumärket till att bli ett mer utpräglat... Read more

May 2015

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2015

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 18.00 den 11 maj 2015 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

1 JANUARI – 31 MARS 2015 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

Inbjudan till analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det första kvartalet 2015 Read more

April 2015

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, http://corporate.bjornborg.com/sv/home Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 11 maj 2015... Read more

Daniel Grohman tar över som CFO hos Björn Borg

Daniel Grohman tillträder som CFO för Björn Borg den 15 juli 2015. Daniel, som ersätter avgående CFO Magnus Teeling, kommer senast från en tjänst som CFO och Inköpschef... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

February 2015

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

December 2014

BJÖRN BORG FLYTTAR SPORTKLÄDES- VERKSAMHETEN TILL STOCKHOLM

Björn Borg AB (publ) har köpt Baseline B.V.s aktier i dotterbolaget Björn Borg Sport B.V. Köpet är det första steget i en flytt av Björn Borgs sportklädesverksamhet... Read more

November 2014

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad. Bruttovinstmarginalen... Read more

Inbjudan till analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2014. Datum: Måndagen den 17 november Tid:       Kl.... Read more

August 2014

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

1 APRIL – 30 JUNI 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 97,0 MSEK (105,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 10 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2014. Datum:    Onsdagen den 20 augusti Tid:         ... Read more

May 2014

MINSKAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BJÖRN BORG AB

Björn Borgs årsstämma 2014 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORTJANUARI – MARS 2014

1 JANUARI – 31 MARS 2014 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent  till 142,8 MSEK (130,8), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 8 procent. •... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet 2014. Datum:    Måndagen den 19 maj Tid:         ... Read more

April 2014

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg AB

Björn Borgs årsstämma 2014 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2014

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.00 den 10 april 2014 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och... Read more

March 2014

HENRIK BUNGE NY VD FÖR BJÖRN BORG

Henrik Bunge har utsetts till ny VD för Björn Borg. Henrik Bunge har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom starka varumärken, senast som VD för Peak Performance och... Read more

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisningen för 2013 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Borg AB, telefon: +46 8 506 33 700 Om Björn Borg Koncerne... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2014 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman och Anders Slettengren väljs till nya styrelseledamöter. Martin Bjäringer, som tidigare... Read more

February 2014

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Svag avslutning Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2013. Datum: Fredagen den 14 februari Tid: Kl 9.00  (rapporten publiceras... Read more

November 2013

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

Fortsatt positiv hemmamarknad Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2013. Datum: Fredagen den 8 november Tid: Kl 9.00  (rapporten publiceras... Read more

September 2013

ARTHUR ENGEL LÄMNAR SIN POSITION SOM VD FÖR BJÖRN BORG

Efter fem år som VD och koncernchef för Björn Borg har Arthur Engel beslutat sig för att lämna företaget. Rekryteringen av en ersättare kommer nu att påbörjas... Read more

REKONSTRUKTION AV BUTIKSVERKSAMHETEN HOS BJÖRN BORGS HOLLÄNDSKA DISTRIBUTÖR

Björn Borgs distributör i Holland har ansökt om företagsrekonstruktion avseende butiksverksamheten i landet. Planen är att genomföra en väsentlig minskning av butiksnätet... Read more

BJÖRN BORG AVVECKLAR VERKSAMHETEN I KINA

Björn Borg beslutade i slutet av 2011 att starta försäljning i Kina i samarbete med en lokal partner och har sedan hösten 2012 varit verksamt i landet genom ett bolag med Björn... Read more

August 2013

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013

Positiv hemmamarknad − fortsatt tufft i Holland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2013. Datum:    Fredagen den 23 augusti Tid:         ... Read more

May 2013

Pressmeddelande: Minskat antal aktier och röster i Björn Borg AB

Stockholm den 31 maj 2013 Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

Björn Borg tar över Finland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet för 2013. Datum:    Fredagen den 17 maj Tid:         ... Read more

April 2013

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg AB

Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2013

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 17.00 den 17 april 2013 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

March 2013

Björn Borgs årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. For ytterligare information, kontakta: Björn Borg AB, telefon: +46 8 506 655 13 Om Björn Borg Koncernen äger v... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att Isabelle Ducellier väljs till ny styrelseledamot. Isabelle Ducellier är VD för Pernod Ricard Sverige och bedöms tillföra... Read more

February 2013

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Positivt fjärde kvartal – fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG FÖRVÄRVAR VERKSAMHETEN I FINLAND

Björn Borg förvärvar verksamheten i Finland från nuvarande distributören Fashion Case Oy, ägt av Anne Immonen. Varumärket har idag en stark position på den finska... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2012. Datum:    Torsdagen den 14 februari Tid:         ... Read more

November 2012

MASSEVENT LANSERADE NY BJÖRN BORG-BUTIK I SHANGHAI

200 000 shoppare såg gangnam style flashmob Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012

Ökad omsättning och vinst Read more

Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2012. Datum:    Fredagen den 9 november Tid:         ... Read more

October 2012

BJÖRN BORG ÖPPNAR BUTIK I ÖRESUNDSREGIONENS NYA SHOPPINGMECKA

I Hyllie precis vid Öresundsbrons svenska ände öppnas i helgen regionens nya shoppingcentrum Emporia. Björn Borg inviger i och med öppningshelgen sin fjortonde svenska butik -... Read more

Björn Borg öppnar sin första underklädeskiosk i England

Björn Borg tar sitt nya butikskoncept Candy Store vidare och öppnar nu sin första underklädeskiosk i Bluewater Shopping Centre strax utanför London. Björn Borgs Candy Stores... Read more

August 2012

BJÖRN BORG ÖPPNAR FÖRSTA BUTIKEN I KINA

På Shanghais lyxiga shoppinggata West Nanjing Road, där de globala varumärkenas flaggskeppsbutiker ligger tätt, öppnar Björn Borg en shop-in-shop på det exklusiva... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012

Björn Borg på HarrodsPositiv utveckling i en fortsatt svag marknad Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2012. Datum:    Onsdagen den 22 augusti Tid:         ... Read more

May 2012

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2012

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 18.00 den 3 maj 2012 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

INVESTERINGAR MINSKAR RESULTATET Read more

Björn Borg offentliggör prospekt och ansöker om notering på NASDAQ OMX Stockholm avseende emitterat obligationslån

Björn Borg AB (publ) offentliggjorde den 30 mars 2012 att bolaget emitterat ett femårigt, icke säkerställt, obligationslån om 200 MSEK. I enlighet med villkoren för obligationslånet... Read more

April 2012

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för första kvartalet för 2012. Datum:    Fredagen den 4 maj Tid:        ... Read more

March 2012

Björn Borg emitterar femårigt obligationslån om 200 MSEK

Björn Borg emitterar ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 MSEK. Erbjudandet blev fulltecknat efter brett intresse och bland investerarna återfinns såväl... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg

Björn Borgs valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers.... Read more

Björn Borgs årsredovisning 2011

Björn Borgs årsredovisning 2011   Read more

Björn Borgs årsredovisning 2011

Årsredovisningen för 2011 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Borg AB, telefon... Read more

February 2012

ÖKAD TAKT I VARUMÄRKESBYGGANDET – VISNING I SAMBAND MED LONDON FASHION WEEK

15 februari 2012 Ett svenskt norrsken kommer att synas över London när Björn Borg inleder London Fashion Week med ett exklusivt event den 16 februari. På en enorm så kallad spray... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011

Ett år av satsningar för tillväxt Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2011. Datum:    Torsdagen den 9 februari Tid:         ... Read more

December 2011

Lansering av Björn Borg i Kina

Björn Borg har beslutat lansera varumärket i Kina. Etableringen sker tillsammans med en erfaren lokal partner genom ett nytt bolag med Björn Borg som huvudägare. Ambitionen är... Read more

November 2011

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

Bra varumärkesförsäljning under kvartalet Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2011. Datum:    Torsdagen den 10 november 2011 Tid:         ... Read more

August 2011

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Borg och McEnroe i en ny match 1 APRIL - 30 JUNI 2011 Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2011. Datum: Tisdagen den 23 augusti 2011 Tid: Kl 9.00 (rapporten publiceras... Read more

July 2011

BORG OCH MCENROE TAR RIVALITETEN TILL NY NIVÅ

Den största sportduon genom tiderna, Björn Borg och John McEnroe, går samman och lanserar en underklädeskollektion i limiterad upplaga. Det unika samarbetet lanseras i augusti där... Read more

May 2011

Minskat antal aktier i Björn Borg

Björn Borgs årsstämma 2011 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Nya marknader börjar växa Read more

April 2011

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg

Björn Borgs årsstämma 2011 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för första kvartalet 2011. Datum: Onsdagen den 4 maj 2011 Tid: Kl 9.00  (rapporten... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2011

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 17.00 den 14 april 2011 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

March 2011

Björn Borgs årsredovisning 2010

Årsredovisningen för 2010 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Borg AB, telefon 08-506 33 700 Koncernen äger varumärket Björn Bor... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2011 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Götgatan 78 (Skrapan), 23 tr, i Stockholm.... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår inga förändringar i Björn Borgs styrelse utan istället att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter dvs. Monika Elling, Kerstin... Read more

February 2011

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

STARKT FJÄRDE KVARTAL Read more

Inbjudan till – Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2010. Datum:      Torsdagen den 24 februari 2011 Tid:        ... Read more

January 2011

Satsning på kläder i nytt bolag i Holland – Björn Borg Sport

Björn Borg startar i januari 2011 ett nytt dotterbolag för produktion av modeinriktade sport- och funktionskläder tillsammans med den holländska distributören. Satsningen på... Read more

November 2010

Magnus Teeling ny CFO för Björn Borg

Magnus Teeling har anställts som ny CFO för Björn Borg AB med tillträde i januari 2011. Magnus kommer närmast från tjänsten som CFO i det noterade IT-företaget... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKA MARGINALER Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2010. Datum: Torsdagen den 11 november 2010 Tid: Kl 9.00 (rapporten... Read more

August 2010

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

FORTSATT POSITIV TREND INOM UNDERKLÄDER Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2010. Datum: Torsdagen den 19 augusti 2010 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps... Read more

May 2010

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010

POSITIVA TECKEN INOM UNDERKLÄDER Read more

April 2010

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för första kvartalet 2010. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: Kl 9.00 (rapporten... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2010

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 15 april 2010 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

Björn Borg Underkläder Höst/Vinter 2010

Björn Borgs nya kollektion för höst/vinter 2010 är indelade i fyra olika underlinjer, alla med olika stilar, som gör det enklare att hitta sina favoritunderkläder. Read more

March 2010

Björn Borgs årsredovisning 2009

Årsredovisningen för 2009 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com.   Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2010 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Götgatan 78 (Skrapan), 23 tr, i Stockholm.... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att årsstämman 2010 väljer Kerstin Hessius till ny styrelseledamot i Björn Borg. Kerstin Hessius, född 1958, är verkställande... Read more

February 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009

Rustat för långsiktig tillväxt Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2009 Read more

January 2010

Björn Borg lanserar produktlinjen Love All – Färgstark hipstermodell i smidig förpackning

Under det senaste året har Björn Borg kompletterat sina lekfulla och mönstrade kollektioner med lite sobrare underkläder. Senaste tillskottet Love All är en helt ny produktlinje... Read more

Flaggningsmeddelande avseende Björn Borg

Björn Borg har idag mottagit ett flaggningsmeddelande om att Björn Borgs styrelseordförande Fredrik Lövstedt ökat sitt aktieinnehav i Björn Borg med 1 200 000 aktier. Efter... Read more

November 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Offensiva satsningar på produktutveckling och export Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2009 Datum: Torsdagen den 12 november 2009 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps... Read more

September 2009

Björn Borg lanserar underklädeskollektion för barn – Björn Borg Kids i butik lagom till julhandeln

1989 lanserades Björn Borgs första underklädeskollektion. 20 år senare lanserar företaget en underklädeslinje för barn. Björn Borg Kids kommer att finnas i butik... Read more

August 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009

1 april - 30 juni 2009 Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382). Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2009 Datum: Torsdagen den 20 augusti 2009 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps kl... Read more

Björn Borg söker inspirerande konsumenter från hela världen

Under det senaste året har personer från hela världen skickat bilder på sig själva i Björn Borg-underkläder på oväntade platser och i knasiga situationer.... Read more

June 2009

Ökat antal aktier i Björn Borg

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner i Björn Borg AB (publ) tecknat aktier i Björn Borg med utnyttjande av teckningsoptioner har antalet aktier i Björn Borg ökat... Read more

May 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009

Fokus på underkläder, innovativ design och produktutveckling Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet 2009 Datum: Fredagen den 15 maj 2009 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor,... Read more

April 2009

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2009

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 23 april 2009 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

March 2009

Björn Borgs årsredovisning 2008

Årsredovisningen för 2008 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com.   Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Götgatan 78 (Skrapan), 23 tr, i Stockholm.... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning kommer vid årsstämman 2009 att föreslå att Monika Elling och Fabian Månsson väljs till nya styrelseledamöter i Björn Borg. Fabian... Read more

February 2009

Stilrena underkläder kompletterar Björn Borgs damkollektion – Skira modeller för tjejer nu i butik

Björn Borgs underkläder har länge varit likställda med kreativa mönster med mycket färg. I vårens kollektion har Björn Borg kompletterat det lekfulla med mer stilren... Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

Ökad försäljning för helåret - svagare avslutning Read more

Björn Borg vill utnämna 13 februari till “Break Up Day”

- Förbered dig inför Alla Hjärtans Dag Björn Borg förespråkar kärlek. Ändå vill modeföretaget utnämna 13 februari till göra-slut-dagen, "Break... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2008 Datum: Onsdag 18 februari 2009 Tid: Kl 8.30 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor, Götgatan... Read more

December 2008

Ökat antal aktier i Björn Borg

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner i Björn Borg AB (publ) tecknat aktier i Björn Borg med utnyttjande av teckningsoptioner har antalet aktier i Björn Borg ökat... Read more

November 2008

Kommuniké från extra bolagsstämma i Björn Borg

Vid extra bolagsstämma i Björn Borg AB (publ) idag fattades beslut om ett incitaments-program för Björn Borg AB:s nye verkställande direktör Arthur Engel och vice verkstäl-lande... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Read more

October 2008

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen för Björn Borg AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 13 november 2008 klockan 16.00 i bolagets lokaler i Skrapan, Götgatan 78 i Stockholm. Read more

Arthur Engel ny VD för Björn Borg

Björn Borg inbjuder till pressträff i bolagets lokaler, Götgatan 78, i Stockholm idag kl 10.30. Björn Borg, ett av Sveriges mest framgångsrika varumärkesföretag, stärker... Read more

August 2008

Testresultat under rekommenderade gränsvärden

Efter att det förekommit uppgifter i media om för höga halter av ämnet nonylefenoletoxylat vid ett test av två par svarta Björn Borg-kalsonger, vidtog Björn Borg omgående... Read more

Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008

Svagare marknad dämpar - men tillväxten fortsätter Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar delårsrapport för Q2 2008 Datum: Onsdag 20 augusti 2008 Tid: Kl 8.30 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor, Götgatan... Read more

Björn Borg lanserar gratis dejtingsajt – Målet: alla ska hitta kärleken

Björn Borg vill att alla ska hitta kärleken. Som hjälp lanserar det svenska modeföretaget en gratis dejtingtjänst, Love For All, www.bjornborg.com/love. Björn Borg garanterar... Read more

June 2008

Björn Borg lanserar ny kalsonglinje, Grand Slam – Designad med inspiration från Björn Borgs tidiga karriär

Björn Borg återskapar det klassiska herrkonceptet och tar fram en helt ny underklädeskollektion - Grand Slam. Kalsonglinjen som är i exklusiv bomull med raka linjer kompletterar Björn... Read more

May 2008

Delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2008

FORTSATT TILLVÄXT OCH MYCKET GOD LÖNSAMHET Read more

Delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2008

FORTSATT TILLVÄXT OCH MYCKET GOD LÖNSAMHET Read more

April 2008

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar delårsrapport för Q1 2008 Datum: Onsdag 7 maj 2008 Tid: kl 8.30 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor, Götgatan 78,... Read more

Björn Borg dumpar begagnade underkläder vid Vita Huset

- George W Bush utvald till mottagare efter omröstning på bjornborg.com/peace Björn Borgs kunder har bestämt sig; George W Bush är rätt mottagare av ett lass avlagda underkläder... Read more

Björn Borg rekryterar toppchef från Whyred

Martin Sjöström har rekryterats till tjänsten som affärsområdeschef för kläder, Björn Borgs största produktområde, och kommer att ingå i ledningsgruppen.... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2008

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 10 april 2008 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för... Read more

March 2008

Björn Borgs årsredovisning 2007

Årsredovisningen för 2007 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.v... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2008 klockan 17.00 på biografen Victoria, Götgatan 67 i Stockholm Read more

February 2008

Björn Borg utmanar paparazzifotografer med nytt uppdrag på webben

Tidigare uppdrag, Peace on Earth, gick ut på att Björn Borg uppmuntrade jordens befolkning att skicka in sina avlagda underkläder till företaget. Dessa skickas sedan vidare till en... Read more

Information om årsredovisning

Årsredovisning för Björn Borg AB för räkenskapsåret 2007 kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, bjornborg.com, under vecka 12, 2008. För ytterligare... Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT ÖKAD VINST Nya marknader på successiv frammarsch Read more

Bokslutskommuniké Januari – December 2007

ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT ÖKAD VINST Nya marknader på successiv frammarsch Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar bokslutskommuniké för 2007 Read more

December 2007

Skärholmen by Night

- Designtävling inspirerade till unik Björn Borg-kalsong Har du vägarna förbi Skärholmen? Då har du chansen att lägga vantarna på ett par specialdesignade kalsonger... Read more

November 2007

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Inbjudan till Analytiker – och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar rapport för tredje kvartalet 2007 Read more

October 2007

Björn Borg skapar fred med avlagda underkläder

I samband med FN-dagen tar svenska modeföretaget Björn Borg nu ett nytt grepp i hopp om mindre krigande på vår jord. I sin nya internationella kampanj uppmanar företaget nämligen... Read more

Nytänkande och kreativt när Björn Borg nylanserar Bjornborg.com

BJÖRN BORG MARKERAR FOKUS PÅ INTERNET MED STORSATSNING PÅ NY WEBBPLATS Björn Borg lanserar idag sin nya webbplats. Det visuella uttrycket är lyxigt och inbjudande och återspeglar... Read more

Valberedning i Björn Borg AB

Björn Borgs valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största... Read more

August 2007

Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Read more

May 2007

Ytterligare institutionella investerare i Björn Borg

Ett antal svenska och utländska institutionella investerare har idag förvärvat 2 669 040 aktier i Björn Borg AB, motsvarande cirka elva procent av det totala antalet aktier i bolaget.... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007

1 januari - 31 mars 2007 Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293). Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2). Rörelseresultatet... Read more

Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen idag

Björn Borg AB (tidigare Worldwide Brand Management AB) noteras idag på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap. Handeln med bolagets aktie vid First North upphör därmed. Handelspostens... Read more

April 2007

Björn Borgs prospekt

Stockholm den 27 april 2007 Som tidigare meddelats noteras Björn Borg AB på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap, den 7 maj 2007. Ett prospekt inför noteringen finns nu tillgängligt... Read more

Noteringsprospekt

. Read more

Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen den 7 maj 2007

Björn Borg har godkänts för notering av Stockholmsbörsens bolagskommitté. Styrelsen har i samband med detta uppdaterat de operationella och finansiella målen... Read more

Kommuniké från WBMs årsstämma den 19 april

Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes moderbolagets och koncer-nens resultat- och balansräkning för år 2006. Stämman beslutade att utdelning... Read more

March 2007

WBMs Årsredovisning 2006

Read more

WBMs årsredovisning 2006

Årsredovisningen för 2006 finns nu tillgänglig på WBMs webbplats, www.bjornborg.net. Read more

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Worldwide Brand Management AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2007 klockan 17.00 på Piperska Muren, Konferens och festvå-ning,... Read more

February 2007

WBM genomför nyemission

Inför den kommande noteringen vid Stockholmsbörsen och framtida satsningar förstärker WBM sitt institutionella ägande genom en nyemission till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder.... Read more

Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006

Rekordår - förvärv av varumärket Björn Borg Read more

December 2006

Björn Borg lanseras på Selfridges i England

Nu lanseras varumärket Björn Borg på välrenommerade modevaruhuset Selfridges i England. Satsningen är ett led i varumärkets internationella expansion som intensifierats under... Read more

WBM köper varumärket Björn Borg

WBM har idag köpt de världsomspännande rättigheterna till det registrerade varumärket Björn Borg och får därmed full äganderätt till varumärket avseende... Read more

November 2006

Delårsrapport Januari – september 2006

1 juli - 30 september 2006 Varumärkesförsäljningen* uppgick till 409 MSEK (219), en ökning med 87 %. Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,4 MSEK (56,1), en ökning med... Read more

October 2006

Björn Borg lanserar nytt butikskoncept – första konceptbutiken öppnar i Malmö

Varumärket Björn Borg öppnar i dagarna en konceptbutik på Södra Förstadsgatan i Malmö. Butiken bygger på ett nytt butikskoncept som ska spegla Björn Borgs... Read more

BJÖRN BORG lanserar nytt butikskoncept

- första konceptbutiken öppnar i Malmö Read more

August 2006

Delårsrapport Januari – juni 2006

Expansion och stark tillväxt Distributörer i England, Tyskland och Schweiz klara Read more

June 2006

Avtal klara med distributörer i Tyskland och Schweiz

WBM har tecknat avtal med en distributör i Tyskland, där bolaget nyligen har inlett ett samarbete med modevaruhuskedjan Karstadt. Samtidigt är ett avtal klart för lansering av varumärket... Read more

May 2006

Kommuniké från WBMs årsstämma

Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade att... Read more

Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2006

Fortsatt stark tillväxt Björn Borg lanseras på nya marknader Read more

Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2006

Fortsatt stark tillväxt Björn Borg lanseras på nya marknader Read more

April 2006

WBM etablerar Björn Borg i England och Tyskland

WBM har tecknat avtal om distribution i England och Irland med lansering i juni 2006. Samtidigt är det klart att den ledande tyska varuhuskedjan Karstadt börjar med testförsäljning... Read more

WBMs årsredovisning 2005

Read more

WBMs årsredovisning 2005

Årsredovisningen för 2005 finns nu tillgänglig på WBMs webbplats, www.bjornborg.net. Den kommer att sändas per post till aktieägarna under vecka 15. Read more

March 2006

Årsstämma i Worldwide Brand Management 2006

Årsstämma äger rum torsdagen den 4 maj 2006 kl 17.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm. Kallelsen i sin helhet återfinns nedan i pressmeddelandet och publiceras... Read more

February 2006

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

Björn Borg slår alla rekord Fjärde kvartalet 2005 Nettoomsättningen uppgick till 51,2 MSEK (35,0), en ökning med 46 % Rörelseresultatet ökade till 12,4 MSEK (5,7)... Read more

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

Björn Borg slår alla rekord Fjärde kvartalet 2005 Nettoomsättningen uppgick till 51,2 MSEK (35,0), en ökning med 46 % Rörelseresultatet ökade till 12,4 MSEK (5,7)... Read more

November 2005

Björn Borg lanserar nytt butikskoncept – öppnar butik på nya NK Damunderkläder

Den 24 november öppnar varumärket Björn Borg en shop-in-shop på den nya avdelningen NK Damunderkläder på plan 1 på varuhuset NK i Stockholm. Butiken bygger på... Read more

Delårsrapport januari – september 2005

Kraftigt resultatlyft för Björn Borg Read more

August 2005

Delårsrapport för första halvåret 2005

Stark ökning i Björn Borg Read more

May 2005

Ny styrelseordförande och ägarförändring i WBM

Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2005 valdes Fredrik Lövstedt till styrelsens ordförande och Vilhelm Schottenius till vice ordförande.... Read more

Kommuniké från WBMs bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2004. Stämman... Read more

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Kraftigt ökad försäljning i Björn Borg konceptbutiker - Fortsatt positiv resultatutveckling Read more

Björn Borg expanderar i Holland och Belgien

Varumärkesbolaget WBM Holding fortsätter att expandera varumärket Björn Borg på den internationella modemarknaden. Avtal har träffats om att öppna två nya butiker... Read more

April 2005

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Aktieägarna i Worldwide Brand Management Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 maj 2005 klockan 18.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm.... Read more

WBMs årsredovisning 2004

I dag, onsdagen den 13 april 2005, publiceras WBMs årsredovisning för 2004 i pdf-format på koncernens webbplats, www.bjornborg.net. Read more

Årsredovisning 2004, WBM Holding

Read more

February 2005

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

Fortsatt positiv försäljnings- och resultatutveckling under Q4 2004 - Resultatet för helåret 2004 överträffar lämnad prognos. Read more

WBM tidigarelägger bokslutskommuniké

Vidare har styrelsen fastställt datum för bolagets delårsrapport för första kvartalet 2005 samt datum för ordinarie bolagsstämma enligt nedan. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké... Read more

December 2004

Beslut om apportemission i samband med förvärv av Scandinavian Footwear

Beslut om apportemission i samband med förvärv av Scandinavian Footwear Som tidigare meddelats skall WBM förvärva utestående 51,1 procent av aktierna i Scandina-vian Footwear.... Read more

Nyemissionen registrerad – BTA ersätts av nyemitterade aktier

Nyemissionen registrerad - BTA ersätts av nyemitterade aktier Handel i aktien och BTA (Betalade Tecknade Aktier) pågår sedan den 20 decem-ber 2004 på Nya Marknaden Emissionen är... Read more

Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear

Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear WBM förvärvar utestående 50,1 procent i Scandinavian Footwear för 9,0 MSEK. Betalning sker med 4,5 MSEK kontant samt till resterande... Read more

Nyemissionen i Björn Borg övertecknad

Nyemissionen i Björn Borg övertecknad Nyemissionen som omfattade 450 000 nya aktier i WBM Holding AB (publ.) övertecknades. Teckningskursen var 68 SEK per aktie. Totalt omfattade emissionen... Read more

November 2004

Prospekt nyemission november/december 2004

. Read more

Björn Borg till Nya Marknaden

Björn Borg till Nya Marknaden Worldwide Brand Management Holding AB (WBM Holding), som utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg, genomför en nyemission och inleder... Read more

Delårsrapport 1 januari 2004 – 30 september 2004 (1)

Worldwide Brand Management Holding AB (publ) (WBM Holding) förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Worldwide Brand Management AB (publ) (WBM) inklusive dotterbolag. Koncernredovisningen... Read more